Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism ManagementTương đương Thạc sĩ (Master)

Chương trình CTH Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism Management là chương trình đào tạo cấp độ Thạc sĩ, có thể chuyển tiếp qua lại hoặc lấy thêm một bằng Thạc sĩ từ các trường đại học Anh Quốc chỉ bổ sung thêm luận văn (sự khác biệt giữa hệ đào tạo đạo học theo tiêu chuẩn FHEQ và hệ đào tạo thực hành theo tiêu chuẩn RQF (như của CTH) là một chương trình định hướng nghiên cứu, một chương trình định hướng thực hành).

Chương trình CTH Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism Management là chương trình được thiết kế dành cho những học viên từ 24 tuổi trở lên muốn có năng lực quốc tế chuyên ngành khách sạn nhà hàng cấp độ Thạc sĩ. Ở Level 7 của Vương Quốc Anh, sau khi tốt nghiệp, học viên có thể thành thạo năng lực quản lý và thực hành cấp cao, đủ năng lực quản lý chuyên sâu một phòng, bộ phận trong ngành khách sạn nhà hàng. Học viên có thể học tiếp lên Level 8 (Tiến sĩ) hoặc vào một số chương trình Tiến sĩ của các trường Đại học hàng đầu thế giới về Khách sạn nhà hàng hoặc các chương trình về Quản lý.

CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management là bằng Cử nhân thực hành được kiểm định toàn diện và được công nhận toàn cầu. Mã số kiểm định: QAN – 601/0276/7

Có thể làm việc vị trí quản lý cấp cao tại khách sạn nhà hàng quốc tế

Tiêu chuẩn đầu vào:

 • Từ 24 tuổi trở lên và đã tốt nghiệp tối thiểu trung cấp hoặc đang là sinh viên năm 3 đại học.
 • IELTS 5.0 trở lên hoặc Level 1 Certificate in English for Hospitality and Toursim

Tiêu chuẩn Giảng viên:

 • Giảng viên 100% phải được công nhận bởi CTH hoặc do Viện MBA (trung tâm HOSPI) thẩm định và bổ nhiệm.
 • Giảng viên phải có bằng từ Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tốt nghiệp từ các hệ thống giáo dục quốc tế được kiểm định hoặc có uy tín.

Tiêu chuẩn Phòng học

 • Phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho một phòng học tương tác hiện đại, bao gồm các thiết bị phục vụ cho trình chiếu và trình bày.
 • Một lớp học không vượt quá 30 học viên.
 • Phòng học phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe theo tiêu chuẩn Anh Quốc ( Health & Safety Regulations)

Quy trình tổ chức ôn luyện, thực hành và khảo thí

 • Học viên tham gia ôn luyện và thực hành tại các PPP ủy quyền
 • Sau khi trải qua quá trình ôn luyện kết hợp thực hành, học viên đăng ký thi để lấy CTH Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism Management.

Thời lượng thực hành, ôn luyện và thời lượng tự học được công nhận:

CTH Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism Management được thiết kế với 1,200 giờ đào tạo tổng hợp – Total Qualification Time (TQT), trong đó có 360 giờ ôn tập và thực hành thông qua hướng dẫn trực tiếp của giảng viên hoặc trợ giảng – Guided Learning Hours (GLH) với:

 • Total Qualification Time (TQT) là tổng thời gian tính bằng giờ (hours) là tổng thời gian mong muốn học viên phải dành cho chứng nhận. TQT là tổng thời gian học tập trên lớp, tự học và thời gian ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra. Tổng thời gian cho TQT bao gồm các hoạt động:
  • GLH (Guided Learning Hours) là thời gian ôn tập và thực hành chính thức bao gồm thời gian thực hành + thời gian được hướng dẫn bởi giảng viên hoặc trợ giảng.
  • Thời gian tự học có hoặc không có trợ giảng
  • Các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo bao gồm đọc tài liệu, chuẩn bị cho thuyết trình…
  • Xem các video hoặc bài giảng
  • Tham quan, học tại các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng (nếu có)

Tiêu chuẩn kiểm định và công nhận:

CTH CTH Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism Management là bằng thực hành quốc tế cấp độ Thạc sĩ, tương đương với tất cả các bằng Thạc sĩ từ Anh Quốc và Châu Âu, được kiểm định và công nhận theo hệ thống RQF (Regulated Qualification Framework) của Vương Quốc Anh, công nhận toàn Châu Âu và trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về hệ thống Level, đặc biệt là Level 7 có thể tham khảo tại: https://www.gov.uk/government/publications/qualication-and-component-levels

Bên cạnh được công nhận tại Anh Quốc, Châu Âu và hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ theo hệ thống RQF của Vương Quốc Anh, CTH cũng phối hợp với các hệ thống khách sạn nhà hàng nhằm đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp được làm việc ngay.

Các môn học:

Môn thứ 1: Hospitality and Tourism Marketing Strategies

This unit covers developing marketing strategies, and critically evaluating marketing communication strategies for hospitality and tourism organisations

Module 1: Develop marketing strategies for hospitality and tourism organisations

 • Critically evaluate marketing strategies in the hospitality or tourism sector
 • Assess the role of network and customer relationship marketing strategies for hospitality or tourism organisations
 • Recommend marketing and customer loyalty strategies for a hospitality or tourism organisation

Module 2: Critically evaluate marketing communication strategies for hospitality and tourism organisations

 • Explain how marketing communications can be used to develop brand identity strategies
 • Assess the effectiveness of e-marketing, viral and guerrilla marketing strategies within hospitality or tourism organisations
 • Recommend and justify marketing communication strategies for a hospitality or tourism organisation

Môn thứ 2: Management and Leadership Across Cultures

This unit covers leading and motivating a workforce across different cultures and managing cultural diversity within an organisation

Module 1: Lead and motivate a workforce across different cultures

 • Critically evaluate theories of leadership and motivation
 • Compare and contrast different leadership styles across different cultures
 • Compare and contrast different motivation techniques across different cultures
 • Recommend leadership strategies for an organisation that operates across different cultures

Module 2: Manage cultural diversity within an organisation

 • Critically evaluate the theories relating to managing cultural diversity
 • Recommend responses to the different needs and expectations of culturally diverse guests
 • Recommend techniques for managing and building teams with a culturally diverse workforce

Môn thứ 3: Hospitality and Tourism Strategic Planning

This unit covers critically evaluating strategic options, and developing a business strategy for a hospitality or tourism organisation

Module 1: Critically evaluate strategic options for a hospitality and tourism organisation.

 • Compare and contrast the different approaches and theories used to identify and evaluate business strategy
 • Use strategic business development theories to identify the strategic options available for a hospitality or tourism organisation
 • Critically evaluate the range of strategic options available to a hospitality or tourism organisation
 • Identify the risks to a hospitality or tourism organisation of adopting a strategic option
 • Recommend and justify strategic options available to a hospitality or tourism organisation

Module 2: Develop a Business Strategy for a Hospitality or Tourism Organisation

 • Use strategic planning models to formulate a business strategy for a hospitality or tourism organisation
 • Critically evaluate the role of ethics in the development of a business strategy
 • Identify and analyse areas of potential conflict in the implementation of business strategy
 • Recommend techniques to reduce potential conflict during the implementation of business strategy

Môn thứ 4: Managing Hospitality and Tourism Projects

This unit covers critically evaluating the theories, concepts and tools relating to project management and decision making as well as defining a specific project for a hospitality and tourism organisation.

Module 1: Critically evaluate the theories, concepts and tools relating to project management and decision making for a hospitality or tourism organisation.

 • Assess a range of tools for use in managing a hospitality or tourism project.
 • Critically evaluate the concepts of project management and decision making within a hospitality or tourism context.

Module 2: Define a specific project for a hospitality and tourism organisation

 • Compare and contrast the challenges posed by different types of hospitality or tourism
 • Use research techniques to identify different project options for hospitality or tourism
 • Define and justify a hospitality or tourism
 • Evaluate different approaches to managing the project within a hospitality or tourism
 • Recommend and justify a project management approach.

Module 3: Develop a project plan.

 • Formulate quantifiable and justifiable project aims and
 • Evaluate the resource and organisational issues and specify requirements associated with the
 • Identify the impact of not implementing a project for a hospitality or tourism
 • Formulate a project plan for a hospitality or tourism
 • Evaluate the risks to a project plan for a hospitality or tourism organisation.
 • Develop quantifiable measures to minimise and control risk during the implementation of a project.
 • Evaluate project performance.
Liên hệ HOSPI

Liên hệ HOSPI để nhận các thông tin mới nhất về chương trình đào tạo, trợ phí, giới thiệu thực tập và giới thiệu việc làm

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Hệ thống đảm bảo thực tập, đảm bảo việc làm và liên thông