CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality ManagementTương đương Cử nhân thực hành

Chương trình CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management là chương trình đào tạo cấp độ Cử nhân, có thể chuyển tiếp qua lại hoặc lấy thêm một bằng cử nhân từ các trường đại học Anh Quốc chỉ bổ sung thêm luận văn (sự khác biệt giữa hệ đào tạo đạo học theo tiêu chuẩn FHEQ và hệ đào tạo thực hành theo tiêu chuẩn RQF (như của CTH) là một chương trình định hướng nghiên cứu, một chương trình định hướng thực hành).

Chương trình CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management là chương trình được thiết kế dành cho những học viên từ 19 tuổi trở lên muốn có năng lực quốc tế chuyên ngành khách sạn nhà hàng cấp độ Đại học. Ở Level 6 của Vương Quốc Anh, sau khi tốt nghiệp, học viên có thể thành thạo năng lực quản lý và thực hành cấp cao, đủ năng lực quản lý chuyên sâu một phòng, bộ phận trong ngành khách sạn nhà hàng. Học viên có thể học tiếp lên Level 7 (Master) hoặc vào các chương trình Master của các trường Đại học hàng đầu thế giới về Khách sạn nhà hàng.

CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management là bằng Cử nhân thực hành được kiểm định toàn diện và được công nhận toàn cầu. Mã số kiểm định: QAN – 601/2082/4

Có thể làm việc vị trí quản lý cấp trung tại khách sạn nhà hàng quốc tế

Tiêu chuẩn đầu vào:

 • Từ 19 tuổi trở lên và đã tốt nghiệp tối thiểu trung cấp hoặc đang là sinh viên năm 3 đại học.
 • IELTS 5.0 trở lên hoặc Level 1 Certificate in English for Hospitality and Toursim

Tiêu chuẩn Giảng viên:

 • Giảng viên 100% phải được công nhận bởi CTH hoặc do Viện MBA (trung tâm HOSPI) thẩm định và bổ nhiệm.
 • Giảng viên phải có bằng từ Thạc sĩ trở lên, ưu tiên tốt nghiệp từ các hệ thống giáo dục quốc tế được kiểm định hoặc có uy tín.

Tiêu chuẩn Phòng học

 • Phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho một phòng học tương tác hiện đại, bao gồm các thiết bị phục vụ cho trình chiếu và trình bày.
 • Một lớp học không vượt quá 30 học viên.
 • Phòng học phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe theo tiêu chuẩn Anh Quốc ( Health & Safety Regulations)

Quy trình tổ chức ôn luyện, thực hành và khảo thí

 • Học viên tham gia ôn luyện và thực hành tại các PPP ủy quyền
 • Sau khi trải qua quá trình ôn luyện kết hợp thực hành, học viên đăng ký thi để lấy CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management.

Thời lượng thực hành, ôn luyện và thời lượng tự học ược công nhận:

CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management được thiết kế với 1,200 giờ đào tạo tổng hợp – Total Qualification Time (TQT), trong đó có 420 giờ ôn tập và thực hành thông qua hướng dẫn trực tiếp của giảng viên hoặc trợ giảng – Guided Learning Hours (GLH) với:

 • Total Qualification Time (TQT) là tổng thời gian tính bằng giờ (hours) là tổng thời gian mong muốn học viên phải dành cho chứng nhận. TQT là tổng thời gian học tập trên lớp, tự học và thời gian ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra. Tổng thời gian cho TQT bao gồm các hoạt động:
  • GLH (Guided Learning Hours) là thời gian ôn tập và thực hành chính thức bao gồm thời gian thực hành + thời gian được hướng dẫn bởi giảng viên hoặc trợ giảng.
  • Thời gian tự học có hoặc không có trợ giảng
  • Các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo bao gồm đọc tài liệu, chuẩn bị cho thuyết trình…
  • Xem các video hoặc bài giảng
  • Tham quan, học tại các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng (nếu có)

Tiêu chuẩn kiểm định và công nhận:

CTH Level 6 Professional Diploma in Tourism and Hospitality Management là bằng nghề quốc tế cấp độ 6 (Cử nhân) được kiểm định và công nhận theo hệ thống RQF (Regulated Qualification Framework) của Vương Quốc Anh, công nhận toàn Châu Âu và trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về hệ thống Level, đặc biệt là Level 6 có thể tham khảo tại: https://www.gov.uk/government/publications/qualication-and-component-levels

Bên cạnh được công nhận tại Anh Quốc, Châu Âu và hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ theo hệ thống RQF của Vương Quốc Anh, CTH cũng phối hợp với các hệ thống khách sạn nhà hàng nhằm đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp được làm việc ngay.

Các môn học:

Môn thứ 1: The Strategic Impact of the Business Environment

SIBE This unit will develop critical analysis skills in students enabling them to scrutinise the external and internal factors that impact upon Hospitality and Tourism Organisations worldwide.

Students will demonstrate ability to use a variety of analysis tools to facilitate analysis of environmental and internal business factors and their effect on the business and its market.

Students will develop their ability to assess the impact of these changing and evolving factors on a Hospitality and Tourism Organisations ability to respond and develop appropriate strategies.

Module 1: Analyse how a Hospitality and Tourism business environment changes and evolves

 • Examine the current business environment issues that impact on Hospitality and Tourism Organisations
 • Examine the evolving business environment issues and their impact on Hospitality and Tourism Organisations

Module 2: Analyse how changes in the business environment affect the strategy of a Hospitality and Tourism Organisation

 • Use analysis tools to determine how changes in the external environment impact on Hospitality or Tourism Organisations and their market
 • Use analysis tools to determine how the market for Hospitality or Tourism Organisations is changing and evolving
 • Analyse the internal factors that impact on Hospitality and Tourism Organisations strategic performance
 • Make recommendations on how a Hospitality and Tourism Organisation should develop or adapt strategies to respond to market change.

Môn thứ 2: Emerging Issues in The Tourism Industry

EITI Students will understand the issues and develop their ability to critically appraise the development of strategic tourism initiatives and plans.

Students will be able to examine cultural and urban tourism issues that impact on local people and lifestyles and have an appreciation of the ways in which effective tourism can bring positive benefits to the destination and its local people.

Students will examine the issues relating to the impact of tourism on fragile, pristine and (usually) protected areas identifying how effective tourism can bring positive benefits to the destination.

Module 1: Critically appraise the strategic impact of culture and urban tourism on different worldwide destinations

 • Analyse the issues to be considered in the development of urban tourism
 • Analyse the issues to be considered in the development of cultural tourism
 • Critically analyse the impacts of urban and cultural tourism

Module 2: Critically appraise the strategic impact of ecotourism on different worldwide destinations

 • Examine the key trends and developments of eco-tourism
 • Identify the issues that impact on the development of nature tourism
 • Assess the impacts of eco tourism on nature and wildlife environments

Môn thứ 3: Managing Events for Hospitality and Tourism

MEHT Students will develop an understanding of the event industry and the unique aspects of managing events.

Students will develop the ability to apply operational and service quality management techniques to event management and make improvements to the event management process that will enhance the customer experience.

Module 1: Critically evaluate the issues involved in managing events for Hospitality and Tourism

 • Appraise the size, nature and structure of the event industry
 • Analyse the complexities of event management

Module 2: Develop plans for managing events for the Hospitality and Tourism industry

 • Critically evaluate event management processes
 • Critically analyse the integration of operations management theory within the context of event management
 • Critically analyse the integration of service quality theory and application within events management

Môn thứ 4: Marketing Strategies for Hospitality and Tourism

MSHT Students will develop the ability to contribute to the strategic marketing of Hospitality and Tourism Organisations and products through critical understanding of the strategic issues affecting and informing marketing strategy in the industry sectors.

Students will be able to demonstrate a clear understanding of the role that public relations plays in implementing marketing strategy and communicating with Hospitality and Tourism Organisations’ key stakeholders.

Module 1: Contribute to the development of marketing strategies for Hospitality and Tourism Organisations

 • Critically evaluate the role of relationship marketing in marketing strategy
 • Critically evaluate the role of branding in marketing strategy
 • Discuss the impacts of technology on marketing strategy for Hospitality and Tourism Organisations

Module 2: Critically evaluate how public relations can contribute to marketing strategy for Hospitality and Tourism Organisations

 • Discuss the role public relations plays in marketing strategy for Hospitality and Tourism Organisations
 • Appraise public relation’s tactics in the context of marketing strategies for Hospitality and Tourism
Liên hệ HOSPI

Liên hệ HOSPI để nhận các thông tin mới nhất về chương trình đào tạo, trợ phí, giới thiệu thực tập và giới thiệu việc làm

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Hệ thống đảm bảo thực tập, đảm bảo việc làm và liên thông