CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism ManagementHệ đào tạo chuyên gia với thời gian lý thuyết được rút ngắn

Chương trình CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism Management là chương trình đào tạo cho người đã đi làm ngành khách sạn nhà hàng, muốn tích lũy kiến thức nền tảng và bằng cấp quốc tế. Chương trình là sự phối hợp giữa CTH và Học viện Khách Sạn nhà hàng Anh Quốc (thành lập 1938), là Viện chuyên sâu về đào tạo cho các chuyên gia ngành khách sạn nhà hàng với hệ thống các đối tác trên hơn 100 quốc gia.

Khác với chương trình Level 3 CTH Level 3 Foundation Diploma in Tourism and Hospitality dành cho học viên từ 16 tuổi trở lên, chưa biết gì về ngành khách sạn nhà hàng, Level 3 CTH phối hợp với Học viện khách sạn nhà hàng lại chỉ đào tạo cho người đã đi làm, đã có kinh nghiệm tối thiểu của ngành với mục tiêu đào tạo tất cả các kiến thức ở cấp giám sát viên (supervisor) trong ngành khách sạn nhà hàng.

Tại Việt Nam, những cán bộ, nhân viên đã công tác tại ngành khách sạn nhà hàng hoặc đã có kinh nghiệm làm việc, khi tham gia CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism Management sẽ có đầy đủ kiến thức làm việc ở cấp giám sát viên (Supervisor) và có nhiều lợi thế khi chuyển việc hoặc thăng tiến.

CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism Management không phải là các chứng nhận mà là hệ thống bằng cấp (Diploma) chính quy, chuyên ngành khách sạn nhà hàng, được kiểm định toàn diện và được công nhận toàn cầu. Mã số kiểm định: QAN: 601/3211/5

Chương trình phối hợp với Institute of Hospitality (IoH) Vương Quốc Anh.

Mục tiêu đào tạo:

CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism Management hướng đến:

 • Cung cấp cho người học khái quát, cái nhìn toàn cảnh và những thách thức, các nguyên tắc làm việc chính yếu của một giám sát viên trong lĩnh vực Khách sạn nhà hàng và du lịch.
 • Tạo điều kiện để học viên có thể ứng dụng những kiến thức về quản lý và lý thuyết đã học vào công việc ngành khách sạn nhà hàng.
 • Giúp người học nhận diện các tác động của môi trường ảnh hưởng đến ngành khách sạn nhà hàng.
 • Cung cấp cho người học các công cụ cần thiết nhằm đảm bảo học viên có đủ năng lực với vai trò supervisor trong ngành khách sạn nhà hàng và du lịch.
 • Giúp người học có khả năng ra quyết định, kỹ năng thông báo và truyền đạt đến người/bộ phận mà học viên sẽ quản lý.
 • Gia tăng tư duy biện chứng, năng lực phản biện nhằm có thể cải tiến môi trường làm việc, nơi mà mình sẽ giám sát.
 • Gia tăng năng lực với nghề giám sát, thông qua thành thạo các công cụ, các kiến thức, các kỹ năng để quản lý đội nhóm.
 • Mở ra cơ hội học tập suốt đời thông qua hệ thống học tập liên tục, hệ thống liên thông với tất cả các hệ thống học thuật hàng đầu thế giới nghành khách sạn nhà hàng.

Năng lực đạt được:

 • Biết về môi trường làm việc trong ngành khách sạn nhà hàng dưới nhãn quan của người giám sát (supervisor).
 • Biết các ngôn ngữ kỹ thuật của ngành, biết các công cụ, phương pháp giám sát thực hành, kỹ năng ra quyết định và
 • Sắp xếp một cách khoa học kiến thức nền tảng thông qua cân đối giữa lý thuyết và năng lực thực hành.
 • Biết tính toán số liệu tài chính trong hoạt động giám sát trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng.
 • Biết cách thay đổi và ứng phó với những thay đổi của môi trường làm việc, hiểu và biết cách tác động của các yếu tố này đến công việc giám sát.
 • Biết cách tập hợp, trích xuất, xử lý số liệu từ các nguồn dữ liệu tài chính khác nhau trong môi trường khách sạn nhà hàng.
 • Biết áp dụng các kỹ năng làm việc chuyên sâu vào môi trường làm việc.
 • Biết kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Hiểu được tác động của các quy định, tác động của các hoạt động thưởng phạt, biết cách sử dụng chúng trong một số tình huống quản trị và giám sát.
 • Có thể sử dụng thông tin hiệu quả để ra quyết định trong quá trình giám sát.
 • Biết cách thống kê đơn giản để ra các quyết định ở tầm đội nhóm
 • Phát triển tư duy biện chứng và năng lực tự học.
 • Biết cách sắp xếp các ý, các luận cứ một cách khoa học
 • Biết cách trình bày một vấn đề một cách khoa học cũng như biết cách phản biện và bảo vệ quan điểm.

Kiến thức đạt được:

 • Biết các khái niệm về quản lý
 • Biết người giám sát cần phải làm gì để giám sát đội nhóm trong ngành khách sạn nhà hàng và du lịch
 • Biết cách quản lý con người trong đội, nhóm
 • Hiểu mục tiêu, tôn chỉ của ngành khách sạn nhà hàng và tác động của ngành này với khách hàng.
 • Biết mối tương quan giữa ngành khách sạn nhà hàng và ngành du lịch
 • Biết mối quan hệ giữa năng lực cá nhân với sức mạnh của tập thể
 • Biết cách kết nối giữa những gì đã học với những gì đang làm
 • Biết các quan điểm về đạo đức trong ngành khách sạn nhà hàng và du lịch
 • Biết sử dụng các công cụ để giám sát
 • Biết làm thế nào để tự tin hơn trong vai trò giám sát
 • Biết xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn
 • Biết phương pháp ra quyết định
 • Biết các kỹ thuật giám sát

Tiêu chuẩn đầu vào:

 • Từ 18 tuổi trở lên.
 • IELTS 5.0 trở lên hoặc Level 1 Certificate in English for Hospitality and Toursim

Tiêu chuẩn Giảng viên:

 • Giảng viên 100% phải được công nhận bởi CTH hoặc do Viện MBA (trung tâm HOSPI) thẩm định và bổ nhiệm.
 • Giảng viên phải có bằng từ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp từ các hệ thống giáo dục quốc tế được kiểm định hoặc có uy tín.

Tiêu chuẩn Phòng học

 • Phòng học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho một phòng học tương tác hiện đại, bao gồm các thiết bị phục vụ cho trình chiếu và trình bày.
 • Một lớp học không vượt quá 30 học viên.
 • Phòng học phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe theo tiêu chuẩn Anh Quốc ( Health & Safety Regulations)

Quy trình tổ chức ôn luyện, thực hành và khảo thí

 • Học viên tham gia ôn luyện và thực hành tại các PPP ủy quyền
 • Sau khi trải qua quá trình ôn luyện kết hợp thực hành, học viên đăng ký thi để lấy CTH Level 3 Foundation Diploma in Tourism and Hospitality

Thời lượng thực hành, ôn luyện và thời lượng tự học ược công nhận:

CTH Level 3 Foundation Diploma in Tourism and Hospitality được thiết kế với 304 giờ đào tạo tổng hợp – Total Qualification Time (TQT), trong đó có 140 giờ ôn tập và thực hành thông qua hướng dẫn trực tiếp của giảng viên hoặc trợ giảng – Guided Learning Hours (GLH) + 10 giờ thi + 154 giờ tự học với:

 • Total Qualification Time (TQT) là tổng thời gian tính bằng giờ (hours) là tổng thời gian mong muốn học viên phải dành cho chứng nhận. TQT là tổng thời gian học tập trên lớp, tự học và thời gian ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra. Tổng thời gian cho TQT bao gồm các hoạt động:
  • GLH (Guided Learning Hours) là thời gian ôn tập và thực hành chính thức bao gồm thời gian thực hành + thời gian được hướng dẫn bởi giảng viên hoặc trợ giảng.
  • Thời gian tự học có hoặc không có trợ giảng
  • Các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo bao gồm đọc tài liệu, chuẩn bị cho thuyết trình…
  • Xem các video hoặc bài giảng
  • Tham quan, học tại các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng (nếu có)

Tiêu chuẩn kiểm định và công nhận:

CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism Management là bằng nghề quốc tế được kiểm định và công nhận theo hệ thống RQF (Regulated Qualification Framework) của Vương Quốc Anh, công nhận toàn Châu Âu và trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về hệ thống Level, đặc biệt là Level 3 có thể tham khảo tại: https://www.gov.uk/government/publications/qualication-and-component-levels

Bên cạnh được công nhận tại Anh Quốc, Châu Âu và hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ theo hệ thống RQF của Vương Quốc Anh, CTH cũng phối hợp với các hệ thống khách sạn nhà hàng nhằm đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp được làm việc ngay.

Các môn học

Để đạt được CTH (IOH) Level 3 Diploma in Hospitality and Tourism Management, học viên cần trải qua 12 môn học, mỗi môn học với 10 giờ trên lớp mỗi môn với chi tiết:

Business Management

 • BM3013 Managing the Business in Hospitality and Tourism
 • BM3023 Managing Hospitality and Tourism Operations

Business Marketing & Sales

 • BS3013 Supervising Sales in Hospitality and Tourism
 • BS3023 Merchandising and Selling in Hospitality and Tourism

Consumer Management

 • CM3013 Understanding Customer

Relationships in Hospitality and Tourism

 • CM3023 Improving the Customer Experience in Hospitality and Tourism

Finance & Business Planning

 • FP3013 Finance and Budgeting for Business in Hospitality and Tourism
 • FP3023 Budget and Forecast Preparation for Hospitality and Tourism

Human Resources Management

 • HM3013 Managing Teams in Hospitality and Tourism
 • HM3033 Target Setting and Monitoring Performance in Hospitality and Tourism

Legislative Management

 • LM3013 Complying with Legislation in Hospitality and Tourism
 • LM3033 Employment Law in Hospitality and Tourism

Professional Development

 • PD3013 Managing Your Professional Portfolio in Hospitality and Tourism
 • PD3033 Information and Research Handling in Hospitality and Tourism
Liên hệ HOSPI

Liên hệ HOSPI để nhận các thông tin mới nhất về chương trình đào tạo, trợ phí, giới thiệu thực tập và giới thiệu việc làm

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Hệ thống đảm bảo thực tập, đảm bảo việc làm và liên thông