Về HOSPI

“Hệ thống hợp tác quốc tế chuyên ngành HOSPI với hệ thống hỗ trợ học thuật, thực tập và việc làm.”
TS. Dũng Nguyễn
Founder of MBA Institute

0

chương trình

0

campus quốc tế

0

kiểm định

0

đối tác

Khác biệt của HOSPI

Chương trình kiểm định

100% các chương trình được kiểm định và công nhận bởi quốc gia cấp văn bằng chứng chỉ

Mô hình cho người đi làm

Mô hình Hybrid Learning hoặc du học cho người bận rộn giúp vẫn vừa có thể tham gia học tập hiệu quả vừa có thể làm công việc hiện tại

Hỗ trợ tiếng Anh và học thuật

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật của HOSPI giúp học viên vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế

Học phí được hỗ trợ

Các chương trình có mức học phí được hỗ trợ thông qua hoạt động hợp tác quốc tế của HOSPI với các đối tác quốc tế

Giới thiệu thực tập & việc làm

HOSPI giới thiệu thực tập tại và việc làm các nhà hàng khách sạn từ 3 sao trở lên thông qua hệ thống LUXNEXT độc quyền

Vay khuyến học 0% lãi suất

HOSPI phối hợp với các ngân hàng và tài trợ 100% lãi suất khi tiến hành vay khuyến học trước khi tham gia các chương trình

Đối tác của HOSPI100% được kiểm định và công nhận bởi quốc gia cấp bằng

Các chương trình kiểm định và công nhận ngành HOSPI