Đại học giả mạo hoặc không được chính quốc gia cấp bằng công nhận (Diploma Mills) sẽ không thể chuyển tiếp sang hệ thống CTH UK & HOSPI

Theo HEOA (Higher Education Opportunity Act) Hoa Kỳ định nghĩa Diploma Mill là Đại học thiếu kiểm định hoặc thậm chí Đại học không được chính nước Sở tại công nhận. Theo thông cáo của ENIC-NARIC, cổng thông tin về kiểm định và công nhận quan trọng nhất mà các quốc gia đang tham gia, bằng cấp từ các Đại học hoặc cơ sở giáo dục không được kiểm định hoặc công nhận sẽ:

 • Không được chấp nhận để học cao hơn khi chuyển tiếp sang hệ thống giáo dục khác. Lưu ý rất nhiều bằng cấp từ Diploma Mill vẫn được học tiếp tục hoặc cao hơn là do sự thiếu chặt chẽ trong thẩm định bằng cấp đầu vào.
 • Không được công nhận năng lực tại cơ quan hoặc tại thị trường lao động.
 • Không được thực hiện công tác giảng dạy. Một số quốc gia nghiêm cấm người học từ các trường đại học không được công nhận tham gia vào giảng dạy hoặc công tác có liên quan học thuật (Academic)
 • Có thể bị khởi tố/kiện tụng nếu sử dụng bằng cấp đó hoặc do bằng cấp đó mà gây ảnh hưởng đến người/tổ chức khác.

Kiểm tra tính công nhận của đại học

Việc xác định một trường đại học có được công nhận tại chính nước đăng ký hoạt động và cấp bằng là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất khi chọn một trường đại học vì nếu không được chính nước đăng ký hoạt động công nhận thì chắc chắn sẽ không được công nhận ở bất kỳ quốc gia nào khác (ENNIC-NARIC, 2016), thậm chí có thể bị khởi tố nếu việc sử dụng bằng cấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể nhân khác (HEOA, 2017).

Trước tình hình các Diploma Mill xuất hiện nhiều và phức tạp, các tổ chức này thường đặt trụ sở tại các nền giáo dục tiên tiến như Anh, Pháp, Poland, Thụy Sĩ và cấp bằng cho các quốc gia khu vực Châu Á, Châu Phi…tổ chức công nhận văn bằng ENIC-NARIC.net được hình thành với sự tham gia của các quốc gia. Cổng thông tin về công nhận các cơ sở giáo dục ENIC-NARIC cũng được các quốc gia tham khảo, trong đó có Việt Nam để xác định một đại học có phải là Diploma Mills hay không.

Nếu không thuộc danh sách công nhận bằng cấp của ENIC-NARIC, bằng cấp chắc chắn không được công nhận như một đại học tại chính quốc gia đăng ký hoạt động và cũng theo ENIC-NARIC, chắc chắn bằng cấp đó không được công nhận tại bất kỳ quốc gia nào khác, không được học cao hơn và cũng không được hành nghề chuyên môn mà bằng cấp đó liên quan.

Với một số quốc gia có nhiều thể chế hoặc đặc thù giáo dục, người học cần kiểm tra trên các hệ thống kiểm định và công nhận chính thức của quốc gia cấp bằng.

Quy trình thẩm định văn bằng của HOSPIDùng trong trường hợp chuyển tiếp vào hệ thống HOSPI hoặc hệ thống Level của UK

 • Bước 1

  Thẩm tra trong cổng kiểm định enic-naric.net hoặc các hệ thống cấp quốc gia

  HOSPI căn cứ vào thông tin cung cấp trên văn bằng để tiến hành thẩm định tính hợp pháp, tính kiểm định của văn bằng để quyết định việc tiếp nhận vào hệ thống Level UK hoặc các đại học đối tác

 • Bước 2

  Chuyển thông tin về đại học đối tác

  Sau khi văn bằng đã được xác thực là thật và trường hoặc chương trình cấp văn bằng được kiểm định, HOSPI chuyển hồ sơ xác nhận về đại học đối tác

 • Bước 3

  Quyết định cấp độ công nhận và Level chuyển tiếp

  Căn cứ vào mức độ chấp nhận của văn bằng với hệ thống RPL (Recognition of Prior Learning), đại học đối tác sẽ quyết định Level có thể chuyển tiếp hoặc liên thông

 • Bước 4

  Ra quyết định tiếp nhận chính thức hoặc tạm thời

  Đại học đối tác của HOSPI sẽ ra quyết định tiếp nhận chính thức hoặc tạm thời (nếu thiếu một vài điều kiện nào đó)

Với một số quốc gia có nhiều đặc thù giáo dục hoặc nhiều thể chế giáo dục (ví dụ như Thụy Sĩ), học viện/đại học/trường đào tạo đại học phải được liệt kê trên một hệ thống công nhận uy tín cấp quốc gia.

Không phải "University" là đại học

Căn cứ luật tự do giáo dục và thương mại, tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tổ chức có thể đặt tên có cụm từ “Universiy” nhưng thực chất chỉ là công ty hoặc được quyền chỉ như một trung tâm bồi dưỡng kiến thức

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Các chương trình chuyên ngành khách sạn nhà hàng HOSPI