Trách nhiệm miễn trừ

HOSPI là hệ thống hợp tác quốc tế chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng (Hospitality & Hotel Managemet) thuộc sở hữu của Viện MBA Vietnam.

Nhằm đảm bảo các hoạt động vừa hợp luật, vừa chính thức và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt của các bên liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, tránh hiểu nhầm, HOSPI, Viện MBA, các pháp nhân và tổ chức liên quan trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của HOSPI xin tuyên bố về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm miễn trừ chi tiết dưới đây.

HOSPI không đào tạo và cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. HOSPI cũng không cam kết, hứa hẹn hoặc tuyên bố những nội dung không thuộc thẩm quyền ra quyết định.

Đặc điểm pháp lý của HOSPI

HOSPI thuộc sở hữu của Viện MBA

HOSPI sử dụng giấy phép Viện khoa học của Viện MBA Vietnam, các kiểm định và công nhận, thỏa thuận hợp tác, các đối tác chuyên ngành Quản trị khách sạn nhà hàng của Viện MBA.

Hoạt động hỗ trợ được công nhận

Hệ thống hỗ trợ học thuật bao gồm tiếng Anh, hoạt động bổ trợ kiến thức được kiểm duyệt và công nhận bởi các đối tác

Chương trình kiểm định và công nhận

Các chương trình thuộc hoạt động hợp tác quốc tế của HOSPI được kiểm định và công nhận bởi quốc gia cấp bằng và chứng chỉ.

Không cam kết khi không có thẩm quyền

HOSPI không cam kết bất cứ điều gì nếu nó không thuộc thẩm quyền của SSM bao gồm cả công nhận văn bằng, đảm bảo thành công trong sự nghiệp của học viên sau khi tốt nghiệp

Mô hình Hybrid Learning

Học viên học trực tiếp với tổ chức giáo dục quốc tế thông qua hệ thống kết hợp hoạt động bổ trợ kiến thức tại Việt Nam hoặc các campus Châu Á.

Không đào tạo Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ

HOSPI không đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình cũng như không can thiệp vào kết quả khảo thí của trường đối tác.

HOSPI không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật của Việt Nam, căn cứ pháp luật của quốc gia mà đối tác đăng ký hợp pháp, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức kiểm định, HOSPI không cam kết những nội dung dưới đây:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi các đối tác của HOSPI và các quy định của các tổ chức kiểm định.
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của HOSPI hay của Viện MBA.
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được công nhận hoặc tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

HOSPI cam kết

100% chương trình được kiểm định và công nhận 100%
100% không phát sinh chi phí 75%
100% bằng cấp được cấp chính thức 100%
100% hưởng quyền lợi của sinh viên chính thức 100%

Đảm bảo cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và cơ hội liên thông với LuxNext