Đảm bảo việc làm

Không phải "University" là đại học

Căn cứ luật tự do giáo dục và thương mại, tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tổ chức có thể đặt tên có cụm từ “Universiy” nhưng thực chất chỉ là công ty hoặc được quyền chỉ như một trung tâm bồi dưỡng kiến thức

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Chương trình đảm bảo việc làm

Thất nghiệp đang là nỗi lo của sinh viên sau khi ra trường. Công việc theo đúng chuyên ngành học cũng là một điều bận tâm khác của học viên. Thấu hiểu được điều đó CTH UK được sự công nhận từ các tổ chức Khách Sạn Nhà Hàng và doanh nhiệp trên toàn thế giới, đảm bảo 100% việc làm cho học viên ngay khi tốt nghiệp theo đúng ngạch bậc của học viên.

100% học viên tốt nghiệp được đảm bảo việc làm trong môi trường chuyên nghiệp với các các Khách Sạn Nhà Hàng đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Chính sách đảm bảo việc làm

 • Chuẩn 3 sao trở lên
 • Đảm bảo quyền lợi
 • Hỗ trợ trong thời gian thử việc

Học viên hoàn toàn được sự bảo trợ về mặt pháp lý của CTH UK trong suốt quá trình xin việc, thử việc cho đến khi trở thành nhân viên chính thức.

Không phải có việc mà là việc cấp cao

Cập nhật liên tục
thông tin việc làm
Nhiều cơ hội
chọn lựa theo nhu cầu
Được ưu tiên
trong hệ thống đối tác
Việc làm cao cấp
từ 3 sao trở lên
Được đào tạo
hội nhập
Không thu phí
theo chính sách CTH

Quy trình đảm bảo việc làm

 • Trước khi tốt nghiệp: Học viên được gặp gỡ và tìm hiểu về các doanh nghiệp để từ đó định hướng và theo dõi tuyển dụng từ các doanh nghiệp mong muốn.
 • Chuẩn bị phỏng vấn: CTH UK là cầu nối cho học viên và các nhà tuyển dụng để từ đó đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên.
 • Pháp triển bền vững: Học viên sau khi được nhận làm nhân viên chính thức vẫn nhận được sự hỗ trợ và tư vấn trong mức giới hạn của CTH UK.

3 yếu tố đảm bảo

 • Chất lượng đào tạo
 • Mạng lưới liên kết
 • Số lượng cơ hội

Chỉ có thể đảm bảo việc làm khi kết hợp 3 yếu tố trên (CTH, 2017)

Khả năng có việc làm nhanh là một lợi thế

 • Không hỗ trợ việc làm
 • Có hỗ trợ việc làm

Các câu hỏi thường gặp

Học viên được ký hợp đồng đảm bảo việc làm với chính sách rõ ràng trước khi tham gia đào tạo từ Level 4 trở lên

Bạn có tối thiểu 3 cơ hội để lựa chọn và mỗi lần giới thiệu bạn sẽ được làm việc trực tiếp với doanh nghiệp trước khi quyết định.  Nếu tất cả cơ hội được giới thiệu không đáp ứng được nhu cầu của bạn, bạn có thể được bổ sung các cơ hội tại cổng giới thiệu việc làm HOSPI

Bạn phải tuân thủ quy trình giới thiệu việc làm của HOSPI Institute, nếu không tuân thủ, chúng tôi không thể giúp bạn. Ngoài ra, bạn cần thử việc tại đơn vị giới thiệu và cần tuân thủ tuyệt đối kỷ luật và các quy định của doanh nghiệp mà bạn thử việc.

Bạn được miễn phí 100% theo chính sách LuxNext từ HOPSI Institute

Các chương trình chuyên ngành khách sạn nhà hàng