hospi 3-1

Đảm bảo thực tập

‘Học đi đôi với Hành’ là điều kiện tiên quyết trong ngành Quản Trị Khách Sạn – Nhà Hàng. Chương trình học bao gồm 60% thực tập, CTH UK với hệ thống kết nối và được công nhận từ các doanh nghiệp của mình sẽ đảm bảo 100% cơ hội thực tập cho học viên tại khách sạn nhà hàng trên toàn thế giới với chuẩn từ 3 sao trở lên.

100% học viên được thực tập trong môi trường chuyên nghiệp và đúng chuẩn của các Khách Sạn Nhà Hàng từ 3 sao trở lên và có tối đa cơ hội để làm việc tiếp tục sau khi ra trường.

3 yếu tố đảm bảo

 • Chương trình thực tiễn
 • Mạng lưới kết nối
 • Sự cố gắng của học viên

Nhiều cơ hội ở lại sau thực tập

Chính sách thực tập

 • Thực tập tại khách sạn chuẩn 3 sao trở lên
 • Đảm bảo quyền lợi của thực tập sinh
 • Có thu nhập cơ bản
 • Tham gia cùng các nhân viên chính thức

Quy trình thực tập

Học viên trước khi tốt nghiệp tham gia thực tập tại các khách sạn nhà hàng từ 3 sao trở lên trong mạng lưới liên kết của HOSPI Institute theo chương trình LuxNext

Thực tập sinh được đào tạo hội nhập từ khách sạn nhà hàng. Chương trình đào tạo có thể chính thức hoặc thông qua các tài liệu cung cấp bao gồm:

 • Giới thiệu về tổ chức
 • Mô tả về công việc
 • Lịch thực tập
 • Người hướng dẫn trong suốt quá trình thực tập
 • Quy trình đánh giá cuối kỳ thực tập
 • Điều kiện để nhập giấy chứng nhận thực tập của doanh nghiệp

Mỗi thực tập sinh được chỉ định một mentor (người hướng dẫn) và mentor sẽ đồng hành cùng thực tập sinh trong:

 • Giải đáp các thắc mắc
 • Hướng dẫn nghiệp vụ
 • Gia tăng quá trình hội nhập với doanh nghiệp
 • Gia tăng cơ hội có việc ngay trong quá trình thực tập
 • Xác nhận năng lực thể hiện trong quá trình thực tập

Phối hợp chặt với HOSPI Institute và doanh nghiệp tạo điều kiện thực tập hiệu quả

Trong quá trình thực tập, học viên CTH được hỗ trợ bởi HOSPI Institute, Mentor và đại diện khách sạn nhà hàng. Việc phối hợp chặt với Viện HOSPI, Mentor và đại diện khách sạn nhà hàng giúp học viên gia tăng cơ hội học tập, cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tiễn và tối đa cơ hội có việc làm ngay sau khi hoàn tất quá trình thực tập.

Để tối ưu hóa khoảng thời gian thực tập, học viên cần:

 • Trước khi thực tập: Học viên gặp gỡ và tìm hiểu về các doanh nghiệp để từ đó định hướng và đăng ký thực tập tại doanh nghiệp mình mong muốn.
 • Trong khi thực tập: Học viên luôn nhận được sự hỗ trợ từ CTH UK cho bất kỳ sự thắc mắc nào trong suốt quá tringh thực tập nhưng cần đảm bảo phối hợp chặt chẽ về thông tin và quy trình làm việc.
 • Sau khi thực tập: Học viên tổng kết các kết quả và thành quả trong quá trình thực tập, nhận được chứng chỉ của doanh nghiệp và hoàn thành báo cáo thực tập gửi cho CTH

Khác biệt giữa thực tập theo quy trình và không theo quy trình

 • Không theo quy trình
 • Theo quy trình
Không phải "University" là đại học

Căn cứ luật tự do giáo dục và thương mại, tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tổ chức có thể đặt tên có cụm từ “Universiy” nhưng thực chất chỉ là công ty hoặc được quyền chỉ như một trung tâm bồi dưỡng kiến thức

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Quy trình đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp