Chuyển tiếp qua lại với hệ thống giáo dục đại học

Hệ thống đào tạo theo level là một trong những hệ thống đào tạo vượt trội so với các hệ thống đào tạo truyền thống trước đây. Hệ thống đào tạo level đào tạo bám sát theo khung năng lực của các quốc gia trên thế giới. Ngoài việc, các doanh ngiệp dễ dàng công nhận năng lực của học viên dựa theo bậc học dễ dàng phân công công việc đúng với năng lực. Thì học viên được đảm bảo tính linh động trong việc xét duyệt, công nhận văn bằng lẫn nhau giữa các chương trình và dễ dàng chuyển tiếp đến nhiều chương trình học khác nhau trên toàn thế giới.

  • Tính tương thông giữa các chương trình với nhau theo khung năng lực quốc tế
  • Tính ứng dụng cao trong việc phát triển sự nghiệp
  • Tính chuyển đổi linh hoạt giữa các quốc gia công nhận
  • Tính ưu tiên trong việc chuyển tiếp và phát triển học thuật
  • Tính công nhận văn bằng lẫn nhau.

Có thể vào ngay năm 1 đại học tại Anh Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ hoặc học tiếp Level 4

Tốt nghiệp Level 4 Diploma (trung cấp) có thể vào năm 2 đại học tại Anh Quốc, Châu Âu… hoặc có thể học tiếp lên Level 5 (cao đẳng)

Tốt nghiệp Level 5 Diploma (cao đẳng thực hành) có thể vào năm cuối đại học tại Anh Quốc, Châu Âu… hoặc có thể học tiếp lên Level 6 (cử nhân thực hành)

Tốt nghiệp Level 6 Diploma (cử nhân thực hành) có thể lấy thêm 1 bằng chuyên ngành khác tại Anh Quốc, Châu Âu… chỉ với 1 luận văn cử nhân hoặc có thể học tiếp lên Level 7 (thạc sĩ thực hành)

Tốt nghiệp Level 7 Diploma (thạc sĩ thực hành) có thể lấy thêm 1 bằng Thạc sĩ chuyên ngành khác tại Anh Quốc, Châu Âu… chỉ với 1 luận văn thạc sĩ hoặc có thể học tiếp lên Level 8 (tiến sĩ thực hành) hoặc vào thẳng các chương trình DBA, PhD được kiểm định và công nhận thế giới

Tốt nghiệp Level 8 Diploma (tiến sĩ thực hành) có thể lấy thêm 1 bằng Tiến sĩ (DBA, PhD) chuyên ngành khác tại Anh Quốc, Châu Âu… chỉ với 1 luận án Tiến sĩ.

Khả năng chuyển tiếp tối đa là lợi thế tuyệt đối của hệ thống Level

Tiết kiệm tài chính

Tiết kiệm hơn 50% so với học theo hệ thống đào tạo đại học hoặc du học từ đầu

Kết hợp bằng cấp

Duy nhất với hệ thống Level có thể dễ dàng lấy 2 bằng cùng một lúc với cả hệ thực hành (level) và hệ học thuật (đào tạo đại học)

Linh hoạt và uyển chuyển

Bạn có thể vừa học vừa làm để lấy Level, vừa có thể học để lấy Level rồi du học, vừa có thể phát triển sự nghiệp chỉ với hệ thống Level, tất cả con đường là của bạn

Nhanh có việc

Do tiết kiệm thời gian hơn 2 năm so với hệ thống đào tạo đại học, bạn nhanh chóng gia nhập vào thị trường lao động và phát triển sự nghiệp

Làm việc và học tại quốc gia khác

Hệ thống Level giúp bạn có thể sang quốc gia khác làm việc mà vẫn có thể tiếp tục việc học do tính liên thông và công nhận liên quốc gia của Level

Học tập suốt đời

Khác với đào tạo đại học, đào tạo theo Level giúp học viên được công nhận Level theo từng giai đoạn học. Dù bạn bỏ học giữa chừng vẫn có thể tiếp tục quay lại với từng cấp Level mà mình đeo đuổi

CTH chỉ chấp nhận chuyển đổi với đại học uy tín

CTH nói không với Diploma Mills

Các đại học không được chính nước cấp bằng công nhận không được chuyển đổi bằng cấp với CTH và các hệ thống Level được kiểm định

Read More

CTH chỉ phối hợp với đại học uy tín

CTH kết nối với các đại học hàng đầu thế giới về ngành khách sạn nhà hàng. Tất cả các đại học không uy tín không là đối tác của CTH

Read More

Chính sách học phí uy đãi dành riêng

Với hệ thống kết nối chuyên biệt, học phí chuyển tiếp thông qua CTH và HOSPI luôn ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt so với đăng ký trực tiếp hoặc thông qua agents

Read More

Tiết kiệm ít nhất 20% nếu chuyển tiếp với CTH

  • Học phí khi đăng ký qua agents
  • Học phí với chính sách phối hợp của CTH

Tiêu chuẩn chuyển tiếp

Đại học công nhận

Hầu hết các đại học hàng đầu nằm trong hệ thống chuyển tiếp của CTH. Các Diploma Mills không được phối hợp với CTH

Đại học kiểm định

Các đại học chuyển tiếp là các đại học được kiểm định tại chính quốc gia cấp bằng hoặc có thứ hạng rất cao

Chương trình chuyên ngành

Hệ thống CTH chỉ chuyển tiếp với các chương trình ngành khách sạn nhà hàng, du lịch và Luxury Management

Học phí tối ưu

Thông qua hệ thống công nhận và chuyển tiếp trực tiếp, học viên luôn được ưu đãi học phí và các dịch vụ hỗ trợ tối ưu

Danh sách các đại học chuyển tiếp