Quốc gia công nhận

Công nhận trực tiếp tại Vương Quốc Anh

Theo hệ thống kiểm định Ofqual
United Kingdom
CTH được Ofqual kiểm định theo khung năng lực RQF, tương thích với khung năng lực Châu Âu EQF, khung năng lực Châu Úc (AQF), khung năng lực Châu Á (AQRF), khung năng lực Nam Phi, khung năng lực hiệp hội nghề nghiệp Hoa Kỳ

Công nhận trực tiếp tại New Zealand

Theo chứng nhận của chính phủ
Chính phủ New Zealand công nhận trực tiếp và các tổ chức công nhận gián tiếp chứng thực thông qua khung năng lực Châu Âu EQF

Công nhận trực tiếp tại Georgia

Theo giấy phép của Georgian National Tourism Administration
CTH được công nhận tại Georgia theo giấy phép của trung tâm quản lý du lịch Georgia, thuộc Bộ Kinh tế và phát triển bền vững

Công nhận trực tiếp tại Singapore

Theo giấy công nhận Edutrust
CTH được công nhận theo Edutrust và Edutrust được thành lập theo quy định giáo dục tư thục thuộc cục quản lý giáo dục tư thục (CPE).

Công nhận trực tiếp tại Malaysia

Theo giấy công nhận của cục quản lý chất lượng Malaysia MQA
CTH được công nhận tại Malaysia theo giấy kiểm định MQA. MQA là đơn vị kiểm định chất lượng duy nhất của chính phủ Malaysia, đảm bảo chất lượng cho toàn bộ hệ thống giáo dục chính thức tại Malaysia

Công nhận trực tiếp tại Mauritius

Theo công nhận của Mauritius Qualifications Authority
CTH được công nhận trực tiếp tại Mauritius theo giấy phép của Mauritius Qualifications Authority. Mauritius Qualifications Authority là đơn vị kiểm soát hệ thống đào tạo thực hành quốc gia

Công nhận trực tiếp tại Maldives

Theo công nhận của Maldives Qualifications Authority
CTH được công nhận trực tiếp tại Maldives theo giấy phép của Maldives Qualifications Authority. Maldives Qualifications Authority là đơn vị quản lý hệ thống đào tạo thực hành theo Level quốc gia

Công nhận trực tiếp tại Hong Kong

Theo công nhận của cục Quản lý giáo dục, hội đồng thư ký quốc gia và chính phủ Đặc khu Hong Kong
CTH được công nhận tại HongKong theo giấy phép cấp chính phủ Hong Kong

Công nhận trực tiếp tại Ghana

Theo công nhận của cục hội đồng kiểm định giáo dục quốc gia National Accreditation Board of Ghana
CTH được công nhận tại Ghana theo công nhận của cục hội đồng kiểm định giáo dục quốc gia National Accreditation Board of Ghana. Đây cũng là đơn vị quản lý chất lượng cho toàn bộ hệ thống giáo dục Ghana

Công nhận toàn Châu Âu

Theo khung năng lực Châu Âu EQF
Thông qua khung năng lực EQF, CTH được công nhận tại tất cả các quốc gia Châu Âu thông qua cổng kiểm định và công nhận quốc gia NARIC

Công nhận toàn Châu Úc

Theo khung năng lực Châu Úc AQF
Thông qua khung năng lực AQF, CTH được công nhận tại Châu Úc thông qua cổng kiểm định và công nhận quốc gia NARIC

Công nhận tại ASEAN

Theo khung năng lực ASEAN AQRF
Thông qua khung năng lực Asean AQRF, CTH được công nhận tại ASEAN thông qua khung năng lực quốc gia NQF

Công nhận tại Nam Phi

Theo khung năng lực Nam Phi SAQF
Thông qua khung năng lực SAQF, CTH được công nhận tại Nam Phi thông qua cổng kiểm định và công nhận quốc gia NARIC
CTH UK có thể giúp bạn

Không chỉ được công nhận toàn cầu tại thị trường lao động, hệ thống đào tạo Level của UK có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Hệ thống đảm bảo thực tập, việc làm và chuyển tiếp LuxNext