Hiệp hội công nhận

CTH UK có thể giúp bạn

Không chỉ được công nhận toàn cầu tại thị trường lao động, hệ thống đào tạo Level của UK có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí

Là cựu du học sinh từ Châu Âu, tôi đã từng được tiếp xúc với hệ thống đào tạo theo Level và đây là hệ thống đào tạo tiên tiến, giúp người học có thể vận dụng các kiến thức được học từ nhà trường một cách linh hoạt vào công việc và CTH UK là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu về Khách Sạn – Nhà Hàng theo hệ thống level tốt nhất hiện nay trên thế giới

Mr. Đống Sơn Lâm
General Manager, Wild Beach Resort Nha Trang

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?