Hệ thống Level

Hệ thống đào tạo Level Anh Quốc là hệ thống đào tạo theo khung năng lực Quốc gia Anh Quốc RQF

Trong bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu (mobility), việc để bằng cấp được công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia là nhu cầu quan trọng khi mỗi nền giáo dục có sự khác biệt. Hệ thống đào tạo theo khung năng lực RQF (Regulated Qualifications Framework) ra đời nhằm đảm bảo chương trình đạt tiêu chuẩn năng lực đầu ra đồng nhất và bằng cấp được công nhận dễ dàng khi người lao động chuyển việc sang quốc gia khác.

Do tất cả bằng cấp được quy đổi thành Level nên bằng cấp được dễ dàng công nhận. Tại Châu Âu khi áp dụng khung năng lực Châu Âu, khi một nhân viên từ quốc gia sang làm việc tại một quốc gia khác sẽ phải thêm “Level” vào đơn xin việc để được xác định cấp độ năng lực.

Bằng cấp của hệ thống đào tạo theo level sẽ sử dụng “Diploma” thay cho “Degree”. Cả Diploma và Degree đều hiểu là bằng cấp và với hệ thực hành, Diploma có thể là thạc sĩ (Level 7) và Tiến sĩ (Level 8)

 • Level 3 là A Level hoặc O Level
 • Level 4 Diploma tương đương trung cấp hoặc năm 1 đại học
 • Level 5 Diploma tương đương cao đẳng hoặc năm 2 đại học
 • Level 6 Diploma tương đương cử nhân
 • Level 7 Diploma tương đương Thạc sĩ
 • Level 8 Diploma tương đương Tiến sĩ

Hệ thống Level giúp tiết kiệm, uyển chuyển và công nhận

Tiết kiệm
thời gian và chi phí

Do tính công nhận, uyển chuyển và liên thông, hệ thống Level giúp tiết kiệm ít nhất 2 năm và 60% chi phí so với lộ trình truyền thống

Tập trung
thực hành

Đặc điểm của đào tạo theo Level và thực hành. Tất cả chương trình đào tạo theo Level hướng đến thị trường lao động và đảm bảo có thể đi làm được ngay

Công nhận ngay
tại thị trường lao động

Công nhận ngay tại thị trường lao động và giữ nguyên ngạch bậc khi di chuyển chỗ làm hoặc ra nước ngoài làm việc

Năng lực
Đồng nhất

Hệ thống Level quy định một cách chi tiết năng lực đầu ra và các nội dung đào tạo bám sát tuyệt đối vào khung năng lực giúp đồng nhất chất lượng

Chuyển tiếp với
các đại học hàng đầu

Hệ thống Level tương thích hoàn toàn với hệ thống đào tạo đại học nên dễ dàng chuyển đổi qua lại để lấy thêm bằng hoặc học cao hơn

Dễ dàng trở thành
giảng viên thực tiễn

Do tính thực hành cao nên các cá nhân sở hữu bằng cấp theo Level được đón nhận tại môi trường đào tạo cần tính thực tiễn hơn là lý thuyết

Chuyển tiếp qua lại với hệ thống giáo dục đại học Anh Quốc và thế giới để lấy bằng kép hoặc học cao hơn

 • Level 3 có thể học tiếp Level 4 hoặc vào năm 1 đại học
 • Level 4 (trung cấp thực hành) có thể học tiếp Level 5 hoặc vào năm 2 đại học
 • Level 5 (cao đẳng thực hành) có thể học tiếp Level 6 hoặc vào năm cuối đại học
 • Level 6 (cử nhân thực hành) có thể lấy thêm 1 bằng cử nhân chỉ với 1 luận văn chuyên ngành từ các trường đại học
 • Level 6 (cử nhân thực hành) có thể học lên Level 7 (thạc sĩ) hoặc vào các chương trình Thạc sĩ
 • Level 7 (thạc sĩ thực hành) có thể lấy thêm 1 thạc sĩ từ các trường đại học chỉ với 1 luận văn chuyên ngành
 • Level 7 (thạc sĩ thực hành) có thể học lên Level 8 (Tiến sĩ)
 • Level 8 (Tiến sĩ) có thể lấy thêm PhD hoặc DBA chỉ với 1 luận án Tiến sĩ.

Công nhận toàn cầu

Công nhận tại Vương Quốc Anh 100%
Công nhận tại Châu Âu 100%
Công nhận tại Châu Úc 100%
Công nhận tại ASEAN 100%
Công nhận tại các hiệp hội ngành nghề Hoa Kỳ 100%
Công nhận tại Nam Phi 100%

Ý nghĩa của các Level Diploma

 • Level 1 in English tương đương với B2 khung năng lực Châu Âu
 • Level 3 Diploma chuyên ngành tương đương A Level hoặc O Level.
 • Level 3 có thể học tiếp Level 4 hoặc vào năm 1 đại học
 • Level 4 Diploma tương đương Trung cấp hoặc năm 1 đại học hệ 3 năm
 • Level 4 Diploma có thể học tiếp Level 5 hoặc vào năm 2 đại học
 • Level 5 Diploma tương đương Cao đẳng hoặc năm 2 đại học hệ 3 năm
 • Level 5 Diploma có thể học tiếp Level 6 hoặc vào năm cuối đại học
 • Level 6 Diploma tương đương Cử nhân đại học Anh Quốc
 • Level 6 Diploma có thể lấy thêm 1 bằng cử nhân chỉ với 1 luận văn chuyên ngành từ các trường đại học
 • Level 6 Diploma có thể học lên Level 7 (thạc sĩ) hoặc vào các chương trình Thạc sĩ
 • Level 7 Diploma tương đương Thạc sĩ đại học
 • Level 7 Diploma có thể lấy thêm 1 thạc sĩ từ các trường đại học chỉ với 1 luận văn chuyên ngành
 • Level 7 Diploma có thể học lên Level 8 (Tiến sĩ)
 • Level 8 Diploma tương đương Tiến sĩ hệ đào tạo đại học
 • Level 8 Diploma có thể lấy thêm PhD hoặc DBA chỉ với 1 luận án Tiến sĩ.

Đảm bảo cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và cơ hội liên thông với LuxNext