CTH UK đảm bảo nơi thực tập và cam kết việc làm cho sinh viên

Hiện nay, tình trạng sinh viên sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm và không làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo ngày càng đáng báo động ở Việt Nam. Với bề dày đào tạo và hệ thống kế nối của mình CTH UK tự tin đảm bảo về năng lực cho học viên để tham gia vào thị trường lao động nói chung và chuyên ngành vè Quản Trị Khách Sạn Nhà hàng nói riêng.

Quản trị Khách sạn – Nhà hàng là một trong những ngành mang tính năng động và đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong công việc khá cao. Sinh viên ngành Quản Trị Khách Sạn Nhà Hàng được đánh giá là một trong những ngành năng động và có khả năng thích nghi tốt nhất với môi trường. Các doanh nghiệp vẫn luôn tìm kiếm nhân lực có đầy đủ cả về kiến thức cũng như tay nghề để có thể đảm đương công việc một các tốt nhất

Do đó, việc thực tập trong quá trình học tập là một trong nghững điều kiện tiên quyết để có thể rèn luyện cho học viên ngay từ khi còn đi học. Cũng như giúp học viên có cái nhìn tổng thể về con đường phát triển nghêg nghiệp của mình trong tương lai.

Lý thuyết và thực tế và 2 điều kiện không thể tách rời của người làm trong ngành Khách Sạn Nhà Hàng, CTH UK với thiết kế 40% lý thuyết và 60% thực hành sẽ giúp cho học viên đảm bảo được về mặt kiến thức cũng như kỹ năng  trước khi tham gia vào thị trường lao động chung. Học viên sau khi hoàn thành chương tình học tại CTH UK sẽ được giới thiệu tối thiểu 3 cơ hội việc làm theo đúng sở trường, nguyện vọng và năng lực của từng học viên. CTH UK bảo đảm cơ hội có việc làm cho học sinh 100% sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, CTH UK còn có những chương trình giới thiệu việc đảm bảo 100% cơ hội thực tập tại các khách sạn từ 3 sao trở lên trong nước và thế giới. Ngoài ra, CTH sẽ có chính sách tạo điều kiện cho những bạn thực tập xuất xắc có cơ hội ở lại những doanh nghiệp lớn sau kì thực tập. CTH sẽ tạo những điều kiện nhất có thể để các bạn học viên có những kinh nghiệm nhất định về ngành học của mình để làm tài liệu đi làm sau này.

Nguồn: CTH UK

Leave a Reply

Chúng tôi có thể giúp bạn

HOSPI là hệ thống hợp tác quốc tế chuyên ngành khách sạn nhà hàng của Viện MBA. 100% chương trình được kiểm định.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?